Waarom komt zij ?

HAAR KINDEREN VERDWALEN - DE STRIJD

" Ik kom om u te redden, mijn zonen, want Ik zie zoveel van mijn zonen de weg die leidt tot de ondergang opgaan. Ik lijdt daar zo onder ! "

Boodschap van 29.3.1968

ER HEERST ZOVEEL ONTREDDERING TER WERELD

«De ontreddering is zo groot in de wereld. De duivel raast in alle gedeelten van de wereld om mijn kinderen in vervoering te brengen. Maar jullie, kom onder mijn Mantel, rust op mijn Hart en roep Me vaak. »

Boodschap van 18.7.1969

BEROEP OP BEROUW
san-damiano  

" Ik ben de Moeder van de vergiffenis. Een blik van berouw is voldoende en Ik druk op uw voorhoofd de kus van de vergiffenis, van de liefde, van de barmhartigheid want Ik hou zo veel van jullie, mijn kinderen ! "

Boodschap van 22.8.1967

«   Jullie moeten berouw hebben nu het nog tijd is, wacht niet tot hemel en aarde trillen. »

BEZWERING VAN DE KASTIJDINGEN

«  Ik roep mijn zonen zo hard opdat ze zich verenigen door het gebed en de opoffering, om de wereld te redden, want de Eeuwige Vader wil recht doen wedervaren, mijn kinderen. »

Boodschap van 22.9.1967

AANKONDIGING VAN ZIJN TRIOMF EN DE HEERSCHAPPIJ VAN JESUS

" Ik zal komen met een groot licht en Ik zal in de hele wereld triomferen. Vervolgens zal mijn Zoon Jesus komen met zijn nieuwe heerschappij die vrede, liefde, rust, blijdschap in de harten zal brengen. ”

Boodschap van 13.5.1967