Verschijningen en aanwezigheid van Onze Lieve Vrouw der Mirakelen van de Rozen te San Damiano

San Damiano

"Ik ben nedergedaald tot in jullie midden
om jullie te redden,
omdat een moeder alles doet
voor haar kinderen." 

Boodschap van 21.4.1967